Marketing online

Chiến dịch quảng cáo bám sát mục tiêu kinh doanh sẽ mang bạn đến gần khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng.

Đây là một giải pháp hiệu quả với mức chi phí hợp lý. Tiếp thị trực tuyến có thể giúp bạn xóa bỏ mọi khoảng cách về không gian, thời gian hay nói cách khác không có giới hạn sáng tạo khi tạo ấn tượng với khách hàng.

 • Quảng cáo google adwords
 • Quảng cáo Facebook
 • Quảng cáo Yutobe
 • Quảng cáo Adnetwork
 • Quảng cáo trên Tik Tok Ads
 • Với những thành quả đã đạt được, chúng tôi chính là lựa chọn tối ưu của bạn.

Google

$500.00

Ngân sách tháng

GOOGLE ADW

 • Phân tích đánh giá chiến dịch
 • Design banner ads, Content..
 • Setup quảng cáo
 • Tối ưu tối đa chi phí
 • Báo cáo Ngày/ Tuần
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7
Facebook

$500.00

Ngân sách tháng

FACEBOOK

 • Phân tích đánh giá chiến dịch
 • Design banner ads, Content..
 • Setup quảng cáo
 • Tối ưu tối đa chi phí
 • Báo cáo Ngày/ Tuần
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7
Youtube

$500.00

Ngân sách tháng

YOUTUBE

 • Phân tích đánh giá chiến dịch
 • Design banner ads, Content..
 • Setup quảng cáo
 • Tối ưu tối đa chi phí
 • Báo cáo Ngày/ Tuần
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7